LR.001  1990-06-26                                          LR.002  inhoudsopgave

Liquidatie-register stichting Raad voor Jeugdbeleid N-H

Tel vóór je gijpt je knopen

OPBOUW  &  INHOUD  LIQUIDATIEREGISTER

LR.code

pages

REGISTER-OPBOUW

LR. 001

 

inhoudsopgave          

LR. 002

 

REGELGEVING

LR.100

.3 capra

Burgerlijk Wetboek

LR.110

 

Provincie Noord-Holland

LR.120

 

Interne Voorschriften statuten  &c

LR.130

 

BETROKKENEN

LR.200

 

Personeel

LR.210

 overzicht

Gewezen personeel

LR.211

 

Zittend personeel

LR.212

5

PRODUKTEN

LR.220

 

Gerealiseerde produkten

LR.221

4

Lopende projecten

LR.222

 

PRODUKT-AFNEMERS

LR.230

 

Politiek-bestuurlijk

LR.231

 

Particulier Initiatief

LR.232

 

PRODUCTIE MIDDELEN

LR.240

 

Inventaris

LR.242

2

LIQUIDATIE TRACÉ

LR.315

2

VOORNEMEN TOT ONTBINDING

LR.320

 verzoek gs

BESLUIT TOT ONTBINDING

LR.320

 

HET  LIQUIDATIEPLAN 

LR.400

 

Sociaal Beleid

LR.410

 

Reglement Arbeidsvoorwaarden

LR.411

3

Sociaal  Plan N-H

LR.412

11

Opleidingswensen

LR.413

 

Financiering opleidingen

LR.413

 

Intern Herplaatsingsbeleid N-H

LR.414

13

Overdrachtsplan

LR.420

 

Ontwerpvoorstel InfotheeK/databank

LR.421

7

Ontbindingsplan

LR.430

  besluit

INTERN  OVERLEG

LR.510

 

Personeel

LR.511

4

Bestuur

LR.512

4

EXTERN  OVERLEG

LR.520

 gsc-welzijn

Politiek

LR.521

ambtelijk

Werkinhoudelijke Relaties

LR.522

cie steun

Zakenrelaties

LR.523

6

VERSLAG VÓÓR-LIQUIDATIE

LR.453

LR.453.3
INSTELLING LIQUIDATIEBESTUUR

LR.431

LR.431.1
BEWINDVOERING NA LIQUIDATIE

LR.600

overdracht  gs

BOEKENONDERZOEK DIRECTE BELASTINGEN

LR.700

rapport
     

 

file in ontwikkelingmidas update