Raad voor Jeugdbeleid Noord-Holland


 Wagenweg 47 - Postbus 3022,
 2001 DA Haarlem - Tel. 023 - 32 37 53

 

4066 VH/JAAC

 

Haarlem, 31 mei 1990.


Aan de leden van het Algemeen Bestuur van de Raad voor Jeugdbeleid

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het voornemen van uw Algemeen Bestuur, tot ontbinding van de Raad over te gaan.

Een afschrift van de correspondentie gelieve U hierbij aan te treffen.

Het Dagelijks Bestuur roept U hierbij op ter vergadering over de definitieve besluitvorming met betrekking tot de ontbinding.
Deze vergadering zal worden gehouden: maandagavond 2 juli 1990 op het Bureau van de Raad.
Zodra het Dagelijks Bestuur zijn voorstellen aan U heeft geformuleerd, zullen zij U met een ontwerp-agenda worden toegezonden.

Gezien de aard van de vergadering en de statutaire voorschriften, doet het Dagelijks Bestuur een zeer dringend beroep op U, deze avond aanwezig te zijn.

Inmiddels verblijven, namens het Dagelijks Bestuur,(Dr. Ir P.J.H. Schnackers), secr.;                          (Drs H.J. Verdier), vz.

klik hier voor de outline van
het register