LR.522.3
Gesprek tussen de heer Van Hensbergen van de Raad voor Jeugdbeleid NH en de heer Hardewijn van het Provinciaal Serviceburo NH.


De heer Hardewijn heeft informatiegegeven over de totstandkoming van de Intentieverklaring en de ontwikkelingen daarna.

De heer Van Hensbergen vertelde dat de Raad op 8 november een gesprek met mevrouw van Diepen zal hebben over de reorganisatie van en de bezuiniging op de Raad.
In 1991 moet de Raad 550.000,- inleveren. De functies ontwikkeling en informatie van de Raad zouden in 1993 aan de nieuwe steunfunctie toegevoegd moeten worden voor een bedrag van 175.000,-.
Er ontstaat dus een gat in 1991 en 1992 v.w.b. die functies.

De heer van Hensbergen speelt met de gedachte om in het gesprek met van Diepen voor te stellen om in die periode het bedrag van 175.000,- plus de functies, onder te brengen bij 1 van de nu (nog) bestaande steunfunktie-organisaties en mee te nemen in de reorganisatie die uiterlijk in 1993 zijn beslag moet hebben. Hij denkt daarbij aan het Serviceburo. In verband met de huisvesting zal dit echter problemen oproepen. Wellicht is er een scheiding te maken tussen regiem en huisvesting, d.w.z. de functies onder het regiem van het Serviceburo en de huisvesting elders (nu niet opportuun).
De heer van Hensbergen zal zijn bestuur vragen een voorstel in deze zin bij mevrouw van Diepen neer te leggen op 8 november.Op 9 november voerden de beide heren een kort telefoongesprek n.a.v. de 8ste.

Mevrouw van Diepen geeft de Raad alle ruimte om hun liquidatie vorm te geven in 1991.
Wanneer er in 1991 en 1992 uit de steunfunctie geen ruimte is om 175.000,- vrij te maken dan wil zij dat in die jaren met incidentele subsidies bekostigen.
De heer van Hensbergen gaat nu met o.m. de afdeling p&o van de provincie overleggen over de mogelijkheden van een liquidatiefonds en de overhead voor de beleidsmedewerkers (goed voor 175.000 ex huisvesting, etc.).
In december is er weer informatief contact tussen beide heren.
In januari moet de raad aan GS een liquidatievoorstel voorleggen.


9-11-1989, Peter Hardewijn

verslagweergave rjb

klik hier voor de outline van
het register