gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~vva

 

1991-12-28, Rotterdam

Waarde vriend / vriendin,

met groot genoegen heb ik uw bericht betreffende een vriendschap met mij ontvangen.
U wilt (GOEDE?) VRIEND / VRIENDIN VAN ALLARD worden en ik kan u verzekeren dat u daar geen spijt van zult krijgen !
U bent zo wijs geweest op dit eenmalig aanbod mijnerzijds in te gaan en dat zal komend jaar worden beloond !
Uw vriendschap met mij is ingegaan op 28-12-91 en loopt door tot 28-12-92.
Ik ga er van uit dat u uw vriendschap dan zal willen verlengen en u dientengevolge weer uw bijdrage zal storten. Mocht u de vriendschap evenwel willen beŽindigen dan wijs ik u erop dat dit dient te gebeuren door middel van een briefje met de reden waarom in minimaal vijftig woorden (dit om inzicht te krijgen in eventuele vriendschapsfouten mijnerzijds, zodat ik deze fouten zal proberen te vermijden bij de overgebleven vrienden). Tevens moet deze brief minimaal een half jaar van tevoren bij mij zijn aangekomen.
Rest mij nog de brief te besluiten met de belofte dat ik spoedig weer van me zal laten horen en hoop ik dat er een mooie waardevolle vriendschap tussen ons zal opbloeien !

Hartelijke groet,

Allard Budding