gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~vva

 

1992-10-20, Rotterdam

WOONGROEP DE BINNENWEG
STICHTING DE BINNENWEG
3022 bl 54 rotterdam
          010
      4766674

De Weledele Heer A.N. Budding,
3001 bg 19290, rotterdam

Rotterdam, 20 oktober 1992.

Amice,

Graag willen wij je van harte feliciteren met de Royale Subsidie
die je uit handen van Beatrix I,
Koningin der Nederlanden,
ontvangen hebt en waarmee jij
je landelijk hebt onderscheiden binnen de Vrije Schilderkunst.

Wij zijn als Danen van Trix er over verheugd, dat Zij jou heeft uitverkoren
en hopen, dat mede hierdoor jij de aandacht krijgt die je verdient.
De aandacht die de media eraan geschonken hebben,
prima aangestuurd door jou en ongetwijfeld ook
door de Rijksvoorlichtingsdienst
(immers, Zij doet geen streek zonder dat via de RVD
haar onderdanen en de nationale pers duidelijk te maken),
is daarbij een uitstekende, voorwaardenscheppende factor.

Dit brengt ons terug naar het gesprek dat we onder het genot van
een eenvoudige maaltijd en enige andere versterkingen voerden
op woensdag 30 september.
Je hebt ons er van doordrongen,
dat ook wie de drang tot creëren wil uiten,
gebonden is aan de hoofdwetten van energie & tijd,
en dat naarmate de condities adequaat zijn,
het omzettingsproces zuiverder en met minder
subprocessen gestimuleerd hoeft te worden.
Wij kennen de drang tot creëren,
maar achten de tijd nog niet daar,
er unverfrohren vorm aan te geven.

Tot dan bewegen wij ons prelapserend door het leven
en gaan incidenteel werkzaamheden aan,
mits ons denken daar tijd & ruimte voor biedt,
ter ontwikkeling van een doelgericht,
strategisch beleid voor onze stichting.

De internationale kunsthandel biedt weinig perspectief,
Allard,
voor wie dynamische idealen heeft.
Het is de parallelmarkt voor statische energie.

Eindprodukten van denken & doen worden er geruild
voor het convertibele overschot van
tot poen geabstraheerde arbeid
en komen daarmee in een caroussel van
luchtaangedreven mechanismen
met als enig regulerend vermogen:

de oververhitting van journalistieke blaaskaken.

Pissing in the wind is de enige manier,
voor wie erin verzeild raakt,
om eruit te komen.
Blowen helpt dan niet meer.
Dat is,
voor wie het leven niet begrijpt en zich vertwijfeld afvraagt
hoe vaak de aarde nog moet draaien,
voordat het leven stil zal staan.

Wij dachten,
na onze coïncidentele ontmoeting op het Hoofdpostkantoor enige tijd geleden,
dat wij jou & ons van dienst zouden kunnen zijn
met het ontwikkelen van enige activiteiten die mede
jouw niche in de Kunstwereld zouden versterken
door het ontwerpen van een uitgelezen PR- & netwerk-beleid
voor de home-market,
naadloos aansluitend op jouw artistieke visie & drive.

Maar jouw aspiraties gingen verder dan wij vermoedden.

Hier & Nu,
daar kunnen we over denken & doen.
Uiteraard hebben we ook een
Daar- & Dan-visie,

maar daar willen we nu niet beginnen.

Gelukkig, Allard, zijn we goede vrienden en
kunnen we er over praten,
hoe & wanneer we elkaar van dienst kunnen zijn.

Grofstoffelijk gewin is niet het uitgangspunt,
doch louter afstaan van energie
doet ook geen goed aan het
broeikas-effect in de kunstcouveuse,
zolang er geen thermo-koppel is ingebouwd.

Je moet zuinig zijn op jezelf,
tenzij je je verdwijnpunt gevonden hebt.

Zover zijn wij echter nog niet en
(hoewel het mogelijk onsportief klinkt)
jij hopelijk ook nog niet.
Want het met jou brainstormen over hoe
het allemaal zou kunnen,
vonden wij minstens zo interessant.

Tot slot van deze brief willen wij graag aansluiten op jouw invitatie
voor een bezoek-aan-huis.

We gaan vanzelfsprekend graag op de uitnodiging in
en sluiten het reserveringsformulier bij voor
een verantwoorde afstemming van jouw ontvangstplannen.

 

Tot spoedig en met een vriendengroet, mede namens Claudio en Jan,

Eugène Kortekaas