vrije tijd & jeugdbeleid

 

2.      RESULTATEN VOORONDERZOEK

2.0.   Inleiding
2.1.   De Uitgaansbeleving
2.2.   Lidmaatschappen van verenigingen / clubs
2.3.   Hobby’s binnens- & buitenshuis
2.4.   Gemiste VT-voorzieningen
2.5.   De Tevredenheidscore


2.0.   INLEIDING

Doel van het vooronderzoek is, het zicht krijgen op de VT-beleving van jongeren in Nederhorst den Berg.

Vragen die daarbij aan de orde zijn, waren:

- Wie zijn de jongeren in NdB;
- Hoe besteden zij hun vrije tijd;
- Hoe ervaren zij hun mogelijkheden voor een zinvolle VT-besteding
- Wat zijn daarbij de belemmeringen
- Welke wensen hebben zij
- In welke mate zijn ze tevreden over hun VT-mogelijkheden
- zijn ze bereid via een paneldiscussie mee te denken over VT-beleid?

Met de gemeentelijke Werkgroep Jeugdbeleid, ingesteld door de Commissie Sociale Zaken, is besloten, alle jongeren van 12 tot & met 18 jaar aan te schrijven en hen een enquêtekaart voor te leggen met de volgende vragen:

 1. Jongen / Meisje : geboortedatum
 2. Ga je veel uit in NdB?:   Nee / Ja, naar ....
 3. Ga je veel uit buiten NdB?    Nee / Ja, naar.....
 4. Van welke vereniging(en) / club(s) ben je lid?: ...
 5. Wat zijn je hobby’s?: ..
 6. Ben je over je VT-mogelijkheden: Zeer Tevreden / Tevreden / Ontevreden / Zeer Ontevreden?
 7. Wat mis je aan VT-mogelijkheden?: ..
 8. Wat vind je de beste muziekgroep / artiest?
 9. Wat is jouw favoriete Radio- & TV-programma?: ..
 10. Wat vind je het “grootste VT-probleem” voor jongeren in NdB?: ..
 11. Wil je eventueel meewerken aan het verdere jeugdonderzoek? Nee / Ja

  Vul bij "ja" jouw adres/contactgegevens in: Naam : Straat :Postcode:Telefoon:

  Onder de mensen die verder wilden meewerken werden via een interviewronde nadere gegevens verzameld, zodat de resultaten van de antwoordkaarten konden worden genuanceerd en kandidaten voor het Jongerenpanel
  (J-panel) zich konden profileren.

 

Het verwachte resultaat van het vooronderzoek:

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl