vrije tijd & jeugdbeleid

 

2.3   Hobby's binnen & buitenshuis

Zonder verdere structurering is jongeren gevraagd naar hun hobby’s, zodat zij zelf konden bepalen & aangeven wat zij onder hobby verstaan. De antwoorden zijn allereerst geclusterd in “binnenshuis” en “buitenshuis. en verder ondergebracht in een tiental
soorten.
Hierdoor ontstond het volgend beeld:

locatie

aantal

omschrijving hobby

 totaal

J M
thuis 3 0 brommer sleutelen

3

9 2 computer 11
1 5 huisdieren 6
15 19 kunst, musiceren, creatief 34
11 56 lezen, schrijven 67
22 39 muziek luisteren / tv kijken 61
2 8 niksen / lol maken 10
6 4 spelletjes, knutselen 10
3 0 sport, krachttraining 3
14 3 verzamelingen aanleggen 17
86 136

totaal binnenshuis

                     222

buitenshuis 9 0 brommer crossen, toeren. 9
19 45 disco dansen, uitgaan 64
9 6 pony's, paarden 15
1 2 kunsten, creativiteit, musiceren 3
1 6 muziek, popconcerten 7
3 13

rondhangen, lolmaken, loltrappen

16
61 66 watersport, wandelen, joggen 127
67 50 georganiseerde sport 117
0 5 winkelen 5
170 193

totaal buitenshuis

363

geen hobby 5 1 6

Van de 283 jongeren zeggen er zes, géén hobby te hebben. Dat betekent, dat de overigen gemiddeld méér dan twee hobby's hebben.
Eén jongen en twee meisjes spanden de kroon met vijf aangegeven hobby's.

 

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl