vrije tijd & jeugdbeleid

 

3.3   Prioriteit-stelling

Op 18 oktober 1990 hebben alle geïnterviewde jongeren in twee groepen (12 t/m 14) & (15 t/m/ 18) gesproken over de samenvattende conclusies en de aandachtspunten die uit het onderzoek en de gesprekken naar voren zijn gekomen.

Alle opmerkingen en aandachtspunten zullen worden voorgelegd aan de organisaties en instanties die met de betreffende kwestie te maken hebben.
Reacties die daarop komen, zullen in de volgende discussieronde worden besproken.

Alle jongeren begrepen, dat de totale lijst van wensen (van “zwembad  ”tot “pretpark”) niet kan worden vervuld. Die zin voor realiteit was reeds in de gesprekken duidelijk geworden. (“Ons dorp is er te klein voor”, “Daar zal niemand in investeren”, “Al heb je alles, je wilt toch ook wel eens buiten Nederhorst uit”, “Het hoeft géén grote disco te zijn, die alle dagen open is”).

In de eindbespreking is dan ook de vraag aan de orde gekomen, wat het allerbelangrijkste zou zijn.
Unaniem en zonder lange discussies werd besloten, dat alle aandacht eerst moet
worden gericht op een “inloophuis” voor jongeren, een ontmoetingsruimte waar je na schooltijd, in de avond en het weekend kunt binnenlopen.
Er hoeven niet persé grote disco’s in georganiseerd te worden, als Flash en Lolliepop op dat gebied een regelmatig aanbod kunnen verzorgen. Daarnaast zouden er dan af & toe
ook “Wapenfeesten”
gehouden moeten mogen worden.

Er moet in het ontmoetingscentrum wel voldoende ruimte zijn om een wat kleinschaliger programma in te kunnen aanbieden: video, film, muziek, creativiteit. En om er activiteiten te kunnen ontplooien als tafelvoetbal, spelletjes, lezen e.d.

In de organisatie van een dergelijk ontmoetingscentra kunnen en willen jongeren zelf een wezenlijke bijdrage leveren.

 

adobe voor omgevingsbeleid

tekeningen miesjel


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl