WEEKROOSTER MOEDERHEIL
Document te vervaagd en daarom uitgetypt.

 

STICHTING MOEDERHEIL tel. 01600-33350

Directrice: mejuffrouw A.A.v.d. Vegt
Maatsch. werksters: mej. C.v. Boxtel,
mej. L.M.B. Luyten, mevr. J.A. Mutsaers-Duyvensteyn

Rektor: A. Kimmel
Psycholoog: drs. J.v.d. Sman
Groepsleidster: mej. M.v. Goeije, mej. C. Verbeek, mej. A. de Haan

DAGINDELING
08:00 uur Opstaan
08:30 uur Ontbijt
09:00 uur Huishoudelijk werk
10:00 uur Koffie drinken
10:30- 12:00 uur Huishoudelijk werk, bedden opmaken en eigen kamer schoonhouden

12:00 uur Diner
13:00 uur Afwas volgens taakverdeling
13:30 uur Rust
14:30-16:30 uur Koffie
18:30 uur Souper
19:00 uur Afwas volgens taakverdeling
22:30 uur Naar bed
23:15 uur Lichten uit

ZONDAG
09:00 uur Opstaan
09:30 uur H. Mis
10:15-11:15 uur Ontbijt, koffie drinken
12:30 uur Diner, afwas
13:00-18:00 uur Bezoek
19:00 uur Souper, afwas
22:30 uur Naar bed
23:15 uur Lichten uit

Voor de goede gang van zaken in huis, gelieve men de volgende punten in acht te nemen:

Corvée:
Volgens een taakverdeling worden door de meisjes de dagelijkse huishoudelijke zaken verricht.

Was:
Iedereen kan eigen kleding zelf wassen, men moet dan wel voor zeepmiddelen zorgdragen.
Kleding welke in de wasserij gewassen dient te worden, moet men eerst van een nummertje van het huis voorzien.
Lakens, slopen, handdoeken e.d. worden door het huis verstrekt.
Iedere donderdagmorgen kan men tegen inlevering van vuile was, schone exemplaren verkrijgen.

Baden:
Dagelijks kan men gebruik maken van bad of douche.

Boodschappen doen:
Na overleg met de groepsleidster kan men op het Valkeniersplein boodschappen doen.
Zaterdagmiddag kan men na verkregen toestemming van de groepsleidsters met 2 of 3 meisjes naar de binnenstad.

Telefoneren:
Via de groepsleidster kan een telefoongesprek worden aangevraagd.
Na afloop dient men de kosten te voldoen.

Bezoek:
Op zon- en feest dagen bezoek van familieleden tussen 13:00-18:00 uur.
Bezoek van vriend of verloofde in overleg met de directrice of groepsleidster.

H.H. Missen:
Deze worden gelezen in de eigen huiskapel.
Dagelijks om half 8 v.m.
Woensdag om half 7 n.m.
Vrijdagavond: op de eerste vrijdag van de maand om half 7.

Kraambed:
Officieel verblijft men 9 hele dagen op de kraamafdeling.
De 8ste dag: koffiedrinken in de groep tussen 's avonds half 8 en half 9.
De 9de dag: tussen 10:00 en 11:00 uur 's morgens en tussen half 8 en half 9 's avonds.
De 10de dag gaat men weer naar de groep.
De 11de dag zo mogelijk naar huis.

Bezoek op de kraamafdeling:
Voor familieleden dagelijks tussen 15:00-16:00 uur in de namiddag en tussen 19:00-20:00 uur 's avonds.
Vrienden of verloofden worden niet toegelaten.

overzicht  volgende