stichting groot manhattan

 

het bevorderen en verstevigen van een interactieve relatie
tussen 
kunst, stadsvernieuwing   en   woon- & leefmilieu;

 het actief verwerven en beheren van een of meer 
accommodaties en ruimten 
in bij voorkeur verouderde stadsdelen.


statuten

 

foundation grand manhattan

Goals:
stimulating & consolidation 
an interactive relation between
arts, community structures  &  urban renewal

acquiring & managing space,
 i.c. accommodations
in older parts of cities.

CHaiRman:  E.w.d.m. kortekaas
secr.: j.a.m. van hensbergen

project: nl 3022