The Saints

voor de laatste top der duinen
in de zanderij verdwijnt....

het oosterduinse meer wordt aangelegd.

de derde grote afzanding