renergie     renergy


Renergetisch: 
het uitnutten van energie;
vrije instandigheden in een of meer gesloten systemen.
Energie-aspect dat in zichzelf (nog) niet benoemd is.

Het besef van energie, de weeromstuit van bewustzijn.

Renergie wordt wel 'ns gezien als: "afval-energie"
"hobbyisme" of "naief geloof". 
Het kan in het verleden gefossiliseerd zijn tot een systeemfunctie,
met een dan onevenredige last, omdat de enthousiaste:
vorm/verschijning verloren is.
Dat kan b.v. gebeuren bij:
"de staat", "de kerk", "de buurt".
Die zijn vaak renergetisch ontstaan,
maar hun ziel al weer kwijt.

Het democratiserend vermogen wordt dan energetisch gevoed,
maar kan slechts renergetisch duurzaamheid ontwikkelen.

Renergie komt vooral tot uiting,
waar geloof heerst in de omgeving.

zie:
renergetisch copyright

met bronvermelding recht geven
op gebruik van informatie

Meiresonne:
Iedereen op eigen benen


Renergy:

The awareness of energy in it's complexity;
R = EI = Energy*Information
Renergetic = Awareness on EI, The use of EI.

(free energy, as movement/interaction-phenomenon on information)
(free instandings in one or between more "closed" systems)
(open source software, open door economy, younger policy)

context