position paper juni 2021

Manhattan Project 3.01
tertium datur / able to gain

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
  Toeval en onvermijdelijkheid, een herbezinning op de mondiale samenleving
   
 2. Uitgangspunten
  Globaal bewustzijn & Tertium Datur
   
 3. De modellen
  twee mondiaal herkenbare modellen om de woon- en werksituatie te waarborgen bij de conversie naar een globale samenleving met regionale dynamiek.
   
 4. Verantwoordingskader
  Wet- en Regelgeving, Bestuur en toezicht, de Tertium als garantsteller en
  de Tertia van Gaingate/Trybe #Manhattan.
   
 5. Het woon-/werkexperiment
  Van Vereniging Woongroep naar Trybe Manhattan met een buurtfunctie als Gaingate Office.
   
 6. Hôtelieu Manhattan
  Sociale innovatie voor wijkgerelateerde stadsvernieuwing
   
 7. Het onderwijs als broedplaats.
  Burgerschap als mindset in drie funderingsstappen.
   
 8. ID-recht als basis
  Voorwaardelijk naar de wereld van morgen, gebaseerd op burgerschap- en participatie-bevorderend onderwijs.
   

De Update 2022 is vastgesteld: Annual Position Paper 2022  APP2022

 

manhattan project 3.01
 
 renergetic copyright 1998   
NL  3022 BL 54     last update: 14-07-2023
  
disclaimer   Q&A   contact