Noordwijkerhout, aug. '85

Beste Jan,

In de schuur van Agnes constateerde ik dat je jouw telefoonboek dodewaard t/m elahuizen per ongeluk bij de spullen van Lineke en mij hebt gedeponeerd.
Ik hoop dat je daardoor niet in de problemen bent gekomen (tenslotte dient een op zijn werk onmisbaar man over een volledig telefoonboekbestand te beschikken
om al zijn belangrijke contacten te kunnen onderhouden).

Nu dit kostbare exemplaar weer in je bezit is zal er ongetwijfeld in dodewaard t/m elahuizen weer kunnen worden doorgewerkt aan de projecten die de welzijnswerkers aldaar onder jouw bezielende en telefonische leiding ter hand hebben genomen.

Met vriendengroet,

(Frénk).


 

{PTT 1984, deel 6: Dodewaard t/m Elahuizen bevat Doenrade}
{A.J. Dodewaard bestaat en woont in Dodewaard}
(T.P.: "Geen groter genot dan het lezen van een telefoonboek")


Noordwijkerhout, september 1985
Teunisbloem 16

Waarde Frénk,

Als journalist maak jij furore.
j'Houdt van een culinair festijn;
Confronteert bonzen con amore
En doopt je pen niet in azijn.

Toch deed je mij nog verbazen.
Jij bracht een telefoonboek terug
Da'k volgens jou als werkverdwaze
Kon missen als een junk zijn drug.

De grootste bron van inspiratie,
Jaar in jaar uit weer actueel,
Boordevol stof voor contemplatie,
Was jou klaarblijkelijk iets te veel.

Je bent nog jong, dat zal 't wezen.
Maar 'k hoop dat ook jij eens geniet
't Zuiverste genot: Het lezen
Van 'tgeen de PTT ons biedt.

Ik heb de Gids niet willen lozen;
Stak als een omgekeerde dief
Deel zes tussen de schoenendozen
In een agogisch perspectief.

Het fraaiste deel uit vierentachtig
Bedoelde ik als eerste les.
Het is zo allemachtig prachtig,
Dat groengrijzige deeltje zes.

"Dodewaard t/m Elahuizen" [!]
Klapwiekend zoeft mijn ziel omhoog;
Ras openen zich der Muzen sluizen
Voor een literaire regenboog.

Eén exempel wil'k je geven.
'k neem daarvoor bladzijde een:
'k Voel duizenden gedachten beven.
Spontaan begin ik dus meteen:

Een blode waard te Dodewaard,
Geheten A.J. Dodewaard,
Heeft hedennacht de Dood ontwaard
Die ronde waart in Dodewaard.

Deez' dood' daarop de blode waard,
Schonk Dodewaard een dode waard,
Maar kloeg toen dodelijk bedaard:
Waart g'eigenlijk wel het doden waard?

Ontwaard riep toen heel Dodewaard:
Wij waren eeuwenlang bezwaard.
Al had A.J. geen goede aard,
Liever 'n blode dan 'n dode waard.


Naast muta- & modificaties
Is niets de PTT te dol.
Zij schenkt je Stijl, Alliteraties
Als opperstlandse toverkol.

Gehuld in Grijs gaat veel verloren
Voor wie het juiste oog niet heeft.
De kunst van leven wordt geboren
Waar nevel uit het droomoord zweeft.

Dit boek, dat niet is te versmaden,
Bevat de hoogste weg tot Zen.
Lees dus tot het je zal Doenrade
Dat ik geen werkezel ben.

Met hartelijke groet,

(Jan)