meineszhood

webcards voor hoodians, ondernemers,onderwijs, dienstverleners
gaingate voor burger-initiatieven meineszhood (bim)
center for european peoples initiatives (epi)
panarchistic consolamentum  (pc) trybe#manhattan

renergetisch naar  een nieuwe werkelijkheid
van rangen & standen naar buren & burgers

www.gaingate.com/meineszhood


aan de bewoners/bezitters/gebruikers van panden in de meineszhood

onlangs kregen wij een aanslag van de gemeente rotterdam in het kader van de ozb, 
de onroerend zaak belasting.

nu lijkt dit in het licht van de nieuwe rationaliteit een particuliere kwestie,
maar in onze zoektocht naar de nieuwe redelijkheid
wagen wij het toch, ook u aan te spreken. 

omdat u in onze omgeving woont en wellicht
eenzelfde soort waardebeïnvloedende factoren ervaart, of 
omdat de gemeente uw pand heeft gebruikt als taxatie-vergelijking.

in dat kader hebt u uiteraard recht hebt op nadere informatie onzerzijds.

met vriendelijke groet,
trybe#manhattan

www.gaingate.com/data/ozvergelijk.htm