1910: Meineszbuurt  Rotterdam

 

Tussen de Schie en de Heemraadsingel is rond 1910 het
"Nieuwe Westen" gebouwd,
een uitbreiding waar, in de visie van de toenmalige wethouder,
alle "rangen & standen" van
de stad een onderkomen zouden moeten kunnen vinden.

Aan de Heemraadssingel zie je een aaneengesloten front van
kasteelhuizen, waar vroeger bestuurders & machthebbers woonden.
De Singel lijkt een luxe slotgracht, voor wie vanaf de Graaf Florisstraat
naar 't Nieuwe Westen kijkt.

Direct achter de Heemraadsingel, 
schuin naar het noordwesten, tot aan
de Meineszstraat & het Meineszplein,
ligt de Meineszlaan, genoemd naar de burgemeester
die van 1881-1891 veel deed voor de ontwikkeling van
Rotterdam als wereldhavenstad.
Hij was daarna ook nog 10 jaar burgemeester
in Amsterdam en lid van de Eerste Kamer.

Die laan met kastanjebomen is een brede straat
voor loyale ambtenaren,
officieren ter vaart en kleine zelfstandigen,
handelaren in koffie, kolen of graan.
Ook kapitein Toonder, de vader van Jan Gerhard & Marten,
heeft in deze buurt gewoond, als hij niet ter zee was.

Meer naar het westen de woonwijken voor de kleine lieden,
de zakkensjouwers van de kade en de lagere overheidsdienaren.
Tot aan de Schie, waar de Aelbrechtskade
een aaneengesloten front vormt van kleine handelsondernemingen.

De leerplicht (1905) was net ingevoerd;
het algemeen kiesrecht bestond nog niet
(1917 voor mannen, 1919 ook voor vrouwen).
dus schooltjes voor de kids & achtertuintjes voor de vrouwen
(voor het kloppen van de kleden & en drogen van de was).
dit was Marten Toonder's Rommeldam, dat hij
in tientallen verhalen verbeeld heeft en waar hij
met zijn buurmeisje Phiny is getrouwd.In het zuiden afgesloten door de Vierambachtenstraat
en in het noorden door de spoordijk, waarachter de

 gevangenis & blijdorp  
      lonken,        

geeft de

Meineszbuurt van het Nieuwe Westen
in 2023 een  redelijk beeld van
de globaal universele mens
in een westers-urbane,
democratische samenleving
rond
de derde grote stadsaanpassing.

De eerste was na de groeistuip van
de industriŽle revolutie,
die ook de groei van de haven een "boost" gaf;

De tweede na een afschuwelijk bombardement,
dat het centrum van de stad totaal verwoestte
en met enkele afzwaaiers een deel van de Laan.

De derde keer vindt de urbane renovatie plaats
weliswaar in universeel perspectief,
maar in de tijdspanning sec van het
individueel particulieren

of

democratisch globaliseren.

 

door covid-19 stagneerde veel
maar de hood,
panarchistisch model voor younger policy *)
in een globale stadswijk, met id-recht
binnen kindvriendelijk onderwijs
versterkt burgerschap en participatie
en bevordert omgevings-verantwoordelijkkheid,

"de wereld is bedoeld voor morgen"

powered by
gs