generatieve solidariteit

 • solidariteit tussen leden van systeemgroepen
  die zich binnen de bestaande sociaal-economische & bestuurlijke verbanden van wet- & regelgeving inzetten voor younger policy, beleid dat, direct aansluitend op de basiseducatie, de schoolverlater een actieve plaats geeft in zijn omgeving gericht op de versterking & bescherming van zijn id-krediet sec, sociaal, economisch, cultureel;
   

 • solidariteit tussen de jongere & oudere generatie
  gericht op de versterking van een globaal zinvol perspectief in een regionale dynamiek.
   

 • solidariteit die zichzelf versterkt
  door met een beperkt aantal regels & aannames mogelijkheden te genereren voor de oplossing van een vraagstuk.

gaingate & trybe
Twee modellen voor conversie van een oude naar een nieuwe situatie.
Omdat ze zijn gebaseerd op generatieve solidariteit, is er een optimale waarborg voor succes. de modellen zijn zowel in de publieke als  in de persoonlijke sfeer toepasbaar.

 

de basis de baas
methode voor de ontwikkeling & versterking
van een breedgedragen*) buurtbeleid
de buurt als democratisch klankbord

 

manhattan project 3.01

renergetic copyright 1998   
NL  3022 BL 54   last update  19-05-2022 17:48
 
disclaimer   Q&A   contact