de weetmuts; het vergeetboekje.

Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1980:      daar zit iets achter

de weetmuts   het vergeetboekje

 

We leven in duistere tijden, waarin de achteruitgang zich ophoopt tot een dieptepunt, dat ons somber tegemoet komt. Geen wonder, dat menigeen
daar ernstig peinzend bij stil staat om te trachten het te ontvluchten.
Gemakkelijk is dat niet. Van alle kanten verrassen de mediums ons met noodkreten, zodat we steeds dieper in omstandigheden raken. Hier kan slechts een diepgaande stem ons uitkomst bieden.

Welnu, deze stem klinkt helder op uit dit boek dat een vinger is, die ons de weg wijst naar de hoogstaande stenen waarop onze levensbron is gebouwd.
Voor eigentijdse beslommeringen is dit werk een steun van huivering wekkende helderheid. Aldus de heer O. B. B. te R.

 

het griffioen-ei; het volledig maken.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?