Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1986:    dat geeft te denken

het griffioen-ei     het volledig maken

 

'Een boek, dat te denken geeft, is een witte raaf in een hooiberg,'
deelt de heer O.B.B, te R. ons mede.

En hier ligt het thans voor ons in zijn volle diepte, die er geen doekjes om
windt, zodat een rijke gedachtenwereld zich aan het verraste geestesoog
ontvouwt. De inhoud is tweeledig.

In het eerste deel wordt een parel van grote waarde aan de vlammen van
de woelende zee ontrukt, zodat dit welhaast een dichterlijke weergave
van het volle leven genoemd kan worden.

De schokkende boodschap, die in deze geschiedenis verborgen ligt wordt
echter zo mogelijk nog overtroffen door het tweede deel. Hierin ontziet
de held zich niet zijn eigen zieleheil op het spel te zetten. Ten koste van
zijn geestesleven brengt hij de hedendaagse vervuiling aan de opper-
vlakte, zodat menige onderneming door deze onthulling tot schril na-
denken zal worden gebracht.

Dit werk is een dringende vingerwijzing voor iedereen, die naar schoon-
heid zoekt, en vooral voor industriemagnaten en hun zetbazen.

 

 

 

het spook van bommelstein; het ontsollen.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?