Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1987:      dąt zag ik nu eens net

het spook van bommelstein      het ontsollen

 

'Een boek voor iedereen, die de ogen niet in de zak heeft,' schrijft
ons de heer O.B.B, te R.

Een heer heeft ogen in de rug, zodat er geen misstand is, die hij niet in
het gezicht krijgt.

'Dat zag ik nu eens net,' zei mijn goede vader dan ook altijd, wanneer ik
als knaap, in het verborgene, de verzen tegen de prikkels geslagen had.
En omdat hij dat goed in mijn oren knoopte, ben ik geworden wat ik
ben. Het is dan ook te begrijpen, dat dit boek mij onmiddellijk in het oog
sprong, waaruit ik het niet verloren heb tot de laatste letter.

Het is geen lektuur voor angstvallige lezers. Niet alleen worden de geva-
ren van het jonger worden openhartig te kijk gezet; maar zelfs voert de
held een geest ten tonele, die om sterke zenuwen roept als men hem in de
gaten krijgt.

Een boek voor iedereen, die ogen in de rug heeft.

 

 

de grote onthaler


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?