Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1970:    een eenvoudige doch voedzame maaltijd

het booroog    de labberdaan    de pasmunt

 

" 'Een eenvoudige doch voedzame maaltijd' is het Toppunt!",
schrijft ons de heer O.B.B, te R.

'Op dit onverbeterlijke pronkstuk der Nederlandse Letteren heb ik de hand gelegd met de bedoeling mij een Kookboek aan te schaffen. Toen ik mij echter bij mijn aperitief neerzette om voor het eten enkele ogenblikken van stil genot te smaken, greep een diep gevoelde beroering mijn innerlijk aan.

Reeds na de eerste bladzijden werd het mij duidelijk dat ik oog in oog zat met een Heldensage waarin een hoogstaand karakter met opgeheven hoofd door oceanen van leed gevoerd wordt. Belaagd door diepgezonken elementen en geteisterd door golven van miskenning bereikt de held tenslotte zijn edel doel, dat de lezer als een onverwachte en weergaloze ontknoping diep in het gemoed treft.

Onmisbaar voor al diegenen, die door de welvaart ondervoed geraakt zijn.'

 

de grijze kunsten; de geweldige wiswassen


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?