Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1982:    een enkel opbeurend woord

de grijze kunsten   de geweldige wiswassen

 

 

'Een enkel opbeurend woord; dat is waar de wereld behoefte aan heeft,'
aldus de heer O. B. B. te R.

Hoge bomen vangen veel wind, zodat de nederige er met lede ogen naar kijken om spijkers te gaan zoeken op het lage water, waarin ze de zon
niet kunnen zien schijnen.
Menigmaal heb ik nullen van de koude grond de pen in hun gal zien dopen, om een heer bont te maken, waar een vlekje op zat. Meestal was het veel geschreeuw om oud ijzer, maar toch!

Hoe gemakkelijk is het niet om een meer verhevene achter zijn rug bij de neus te nemen! Laat men het in zijn gezicht doen, in plaats van iemand  aan te vallen die hoger staat, zodat hij zich niet verdedigen kan.

Een heer is fijnbesnaard en wanneer hij soms bij het verzetten van bergen in een parket geraakt, is een enkel opbeurend woord genoeg om hem weer te laten voortgaan op de ingeslagen weg. Dat is de diepe boodschap, die dit werk ons te brengen heeft.

Het is als zeldzame oude port, van het zuiverste water,  zodat ik er van gesmuld heb.

 

de liefdadiger; het platmaken; de loodhervormer.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?