strip   5946:

......

" Toen wende hij zich om en greep het schilderij, dat achter hem op een zitplaats stond.
'Ming I', gromde hij.
Door deze opmerking zal het de meer ontwikkelde lezertjes duidelijk zijn, dat hij begreep wat er aan de hand was."

...

 


karakter 36

MING I / de verduistering van het licht

"Ginds een wijs man aan de spits......; hier een man met een obscuur karakter op een hoge post..."

 

 

ook 33 "TOEN" komt hier voor  (zie strip 5946.1)