Van: trybe manhattan
Verzonden:
vrijdag 19 augustus 2005 1:26
Aan: andré.meiresonne
Onderwerp: eigen benen

 

 

Geachte Heer,

Uw artikel in de NRC van 13 augustus wilden we na een paar dagen nog eens nalezen op de NRC-website. Resultaat: niet te vinden

Gelukkig hadden we de oudpapierbak nog.
We wilden namelijk in ons web gebruik maken van uw probleemstelling, analyse & perspectief. Zo compact, helder & inspirerend kom je het nauwelijks tegen.
"Doorlinken naar NRC", dachten we simpelweg. dat lukt dus niet.

Via Google vonden we een mail-adres, bij een voorwoord in een Steiner-magazine.
Hopelijk kunnen we u hiermee bereiken; bent u de juiste André Meiresonne
Kunt u er mee instemmen, dat we uw artikel op deze manier alsnog een tijdje bereikbaar houden.?

Honne Tatemae
trybe#manhattan

 

Antwoord in retour:

Beste Honne,

Zeg maar gerust: artikelen!
Hieronder nog een oorspronkelijke versie van 'de zeven vragen'