groeibriljantjes & initianten

initianten lokatie/project effect/ingreep economisch soc cohesie veiligheid overheidsbeleid finance/steun trekpleister planning
bewoners
initiatief
meineszbuurt
 
toonderbeeld
naar rotonde
meineszplein
 
van blaak naar buurt
versterkt impact van het beeld en geeft de buurt een historisch besef
terras-tourisme
horeca &
bric à brac
 
identiteit & omgeving
 
meer gezelligheid op straat geeft meer rust
 
past binnen
algemeen beleid
 
horeca &
bibliotheek

 

rommeldamse
stadswijk waar marten toonder is opgegroeid.
ingehaald door
boomplan
 
vmbo

 

winkeltjes
meineszplein

 

hoodwear
winkel & atelier
hoodnet
it-workshops
klein-ambacht
 
educatief,
praktisch
& economisch

 

leren werken in de wijk
bevordert de rooting.
oma tevree
 
hoe meer winkeltjes open…

.

aanvullend beleid

innovatie
wijkeconomie
 

verwerving & aanpassing
lege winkelpanden
school &
verkoop / distribut
klussengeld
 

hood-mode
trend in 2010

hood-web
werk & welzijn
plein-activiteiten
 

projectplan


implementatie
2009-09
 


basis
onderwijs
 
schoolproject:
koter kanoek op
verkenning in
de buurt
buurtmap voor
ouders & onderwijs
 
winkeltjes &
voorzieningen
in kaart gebracht
 
ouders
informatie &
participatie
 
meer inzicht
meer veiligheid
 
flankerend beleid
 
stage-project
hbo
 

verkrijgbaar
winkeltjes en bibliotheek

 

buurtwerk
gebedshuizen
vv-onderwijs
 

 

project
leven nu....
& morgen

 

individualisering
en kredietwaardig
sociaal economisch
& cultureeel
 
leven & werken
in de hood..
of
opgroeien & migreren

 

preventief &
renergetisch:
generatieve
solidariteit

 

consistent beleid geeft veiligheid

 

past binnen
sociaal-economisch
beleid

 

kosten van
wellicht het
eerste
hôtelieu

 

stadsvernieuwing:
urbanisatie in een globaliserend perspectief

 

project
beschrijving
200811

 

diverse gem
diensten sec
 
de meinesz-monitor
sociaal-
educatief-
cultureel
uitdraai van diverse bestanden om de wijkdynamiek in beeld te krijgen sociaal-economisch voorwaarden-
scheppend
beter aanbod
versterkt gevoel voor elkaar
 
voorwaarden scheppend
 
past binnen
algemeen beleid
 
diensten als
dsv obr cos
 
model voor
sociaal-economisch
buurtbeleid
 
200811 aanzet
 
zorg & welzijn

 

hôtelieu

 

voorziening voor naschoolse educatie
en pedagogische opvang
 
gezinsaanvullend alternatief in sfeer van sociaal-pedagogische zorg
 

in omgeving van school en thuis wordt oplossing geboden
 

versterkt
omgevings-verantwoordelijkheid
 
sluit aan op
kabinetsbeleid
("wijkinternaat")
 
budgettair neutraal

 

innovatie jeugdbeleid
 
200811
planopzet
 

bewoners
roteb

 


achtertuintjes
&
buurtbeleving
 

gezamenlijk
binnentuinplan
 
versterkt
wijk-waarde
 
omwonenden
binding
 
ongedierte
preventie
 
sociaal-economisch
flora/fauna
 
dienst roteb

 

model voor
achtertuintjesbeleid
 
200804
planaanzet
 
                   
initianten lokatie/project effect/ingreep economisch soc coh veiligheid overheidsbeleid finance/steun trekpleister planning
                   
hooding & rooting

NL 3022: de meineszbuurt