knippen & kneden voor buurtbeleid

concept: das-adobe

datum bron www-link titel       (met da-romlink) auteur redactie tags     (links naar 3022)
200806 naareentoekomstdiewerkt.nl naar een toekomst die werkt commissie bakker arbeidsparticipatie, advies aan sozawe
200806 naareentoekomstdiewerkt.nl visuele samenvatting argumenten de argumentenfabriek duurzame arbeidsparticipatie
200806 rotterdam.nl rotterdam sociaal gemeten stuurgroep sociaal 1e meting sociale index wijken
200802 e-overheid.nl het uur der waarheid jan postma, jacques wallage e-overheid, financiering, tempo
200802 justitie.nl/kernwaarden  onverschilligheid is geen optie van melis, drexhage, bokhorst. kernwaarden, samenleving, rechtsstaat.
200802 minez.nl onderzoek marktwerkingsbeleid ministerie economische zaken verzorgingsstaat, markteconomie na 25 jaar 
200801 sco-kohnstamminstituut.uva.nl voor- & vroegtijdse educatie in rdam veen, van daalen, roeleveldt, de jong kaleidoscoop, ko-totaal, voorscholen
200712 21minuten.nl 21 minuten 2007 scp, npo, nrc e.a. sec-bevinden jongeren, ouderen.
200712 socialevraagstukken.nl/ de wmo-ladder www.josvdlans.nl stedelijke organisatie solidariteit
200712 vrom.nl lang leve onze leefomgeving burgerplatform vrom milieu economie technologie
200711 meinesz.info abstractie plan krachtwijken dagmar uit vogelaarnota, krachtwijken
200711 meinesz.info plannen nieuwe westen noord dagmar uit kadernota, prioriteit in de wijk
200710 aivd.nl radicale dawa in verandering s.j. van hulst radicalisering, salafisme, jongeren
200710 minbzk.nl aanbiedingsbrief radicale dawa guusje ter horst, salafisme, democratische rechtsorde
200710 rotterdam.nl rotterdam vooruit, bijlage gem rotterdam wijkprojecten, actieplan gemeente
200710 rotterdam.nl rotterdam vooruit, krachtwijken gem rotterdam wonen, werken, leren, opgroeien
200709 dsp-groep.nl/ ontwikkeling centra jeugd & gezin agnes v.d.andel e.a. opvoeden in de buurt, ontwikkelingen
200709 scp.nl sociale staat nederland 2007 rob bijl e.a. bevolking, onderwijs, economie, gezondheid
200708 minbzk.nl actieplan polarisatie en radicalisering guusje ter horst, www.totalidentity.nl  beleidslijnen,actiepunten
200707 scp.nl aandacht voor de wijk wittebrood & van dijk herstructurering leefbaarheid en veiligheid
200707 scp.nl interventies voor integratie gijsberts & dagevos integratie wijken, interetnisch contact
200707 vrom.nl actieplan krachtwijken ministerie vrom / kabinet wijkprojecten, randvoorwaarden vrom
200707 wrr.nl kabinetreactie dynamiek islam acties www.justitie.nl inzicht in bewustzijn levensovertuiging
200706 rivm.nl leren van de buren van der wilk e.a. beleid omringende landen, gezondheid
200706 stadsregio.info effectrapportage rotterdam 2007 rik lukey, abf bevolking, wonen, leefbaarheid
200706 wijkalliantie.nl beweeg de stad, beweeg de wereld wijkalliantie shell cares diverse initiatieven: blend-it
200706 wijkalliantie.nl blend-it project alex voets delfshaven, groepen, clubs, maatjes
200706 wrr.nl bouwstenen jeugdbeleid p.a.h. van lieshout e.a. pedagogische infrastructuur, participatie
200706 rotterdam.nl gezin gezocht projectgroep jonge honden kindvriendelijk beleid, adviezen op thema
200705 cos.rotterdam.nl kerncijfers rotterdam 2007 cos, r.van duin e.a. bevolking, veiligheid, armoede, economie
200705 dsv.rotterdam.nl de staat van rotterdam 2007 cos, e.de jong e.a. bestuurlijk, sociaal, economisch
200704 guusgeurts.nl lokaal geld sjaak adriaanse economie, lokaal, regionaal
200704 obr.rotterdam.nl werkgelegenheidsmonitor rotterdam www.bureaulouter.nl arbeidsparticipatie, opleiding, spreiding
200704 rotterdamveilig.nl veiligheidsindex 2007 gem rotterdam context-data stad wijken
200704 sev.nl keer de verloedering piet van diepen, stad in beweging corporaties scholen projecten
200703 opgroeien.rotterdam.nl ieder kind wint info@jos.rotterdam.nl jeugd, onderwijs, samenleving
200702 rotterdamveilig.nl  bij twijfel….dosa-regisseur gem rotterdam, linda zoon dosa-, wijkregissseur, jeugdconsul
200702 eur.nl toekomst voor wijkeconomie erik braun, www.euricur.nl 10 jaar wijkeconomie
200702 nicis.nl verslag wijkeconomie leerpunten nicis institute werkgroepenverslagen
200702 rotterdamveilig.nl samenwerken aan veiligheid gem rotterdam 5jarenplan veilig 2006 2010
200701 guusgeurts.nl achtergronden handelingsperspectieven guus geurts workshop
200701 guusgeurts.nl regionale economie als medicijn willem hoogendijk rotterdam, basisregio, economie
200701 utv.nl duurzaam brabant hermans & dagevos, telos regionaal, duurzaam, indicatoren
200612 burger.overheid.nl de burger service code burger@overheid.nl werkschrift introductie bsc
200612 invoeringwmo.nl/WMO/nl-NL/ wet maatschappelijke ondersteuning vws en vng educatie, welzijn, zorg, maatschappij
200612 jos.rotterdam.nl rdam onderwijsmonitor 2006 de putter, jos-rotterdam aspecten sec primair ondewijs
200611 guusgeurts.nl regionalisering, projectvoorstel global alternatives.nl workshop
200610 wijkraaddommelen.nl huishoudelijk reglement vereniging wijraad dommelen reglement wijkvereniging, wijkraad
200608 vrom.nl het digitaal omgevingsloket www.hetdigitaalbouwloket.nl  proces, voorzieningen, centraal, lokaal
200607 sco-kohnstamminstituut.uva.nl het nieuwe leren  blok oostdam peetsma begripsanalyse verkenning
200606 cos.rotterdam.nl rotterdammers & vrije tijd rijpma, de graaf e.a. cos vrije tijd, werk, sport, cultuur
200606 tns-nipo.com burgerpanel e-strategie ellen hessing, sybolt mulder electronische diensten, interactie burger
200605 cevo.nl ak-1 vmbo examenopgave buurtbeschrijving, leefbaarheid, zorg
200605 t-diel.nl/ operatie jong gem afd samenleving uitvoerings- en evaluatieplan 2006-2010
200604 globalalternatives.nl meta-economische verkenningen lou keune e.a. globalisering, duurzaam, solidair
200512 rotterdamveilig.nl methodiek problematische jeugdgroepen gem rotterdam veiliger stad beke-methode
200512 rotterdamveilig.nl methodiek voor actief burgerschap gem rotterdam veiliger stad beke-methode
200511 josvdlans.nl mondige burger; wijkennde elite jos van der lans organisatie publiek domein
200510 scp.nl bestuur aan banden rob gilsing lokaal jeugdbeleid
200506 nationaalarchief.nl/ de synode van dordrecht rené van stipriaan e.a. stadsontwikkeling, godsdiensttwisten
200504 verwey-jonker.nl welzijn in dialoog katja van vliet e.a. kaders welzijn delfshaven
200504 wrr.nl buurtbeleid 2004 c.a. hazeu e.a. schiemond, hoogvliet, stad, peperklip
200503 fontys.nl/socialestudies/ woonservicezones lindes, meijer vermaatschappelijking zorg
200503 wrr.nl vertrouwen in de buurt hemerijck en van den donk beleid en bevindingen
200502 dsp-groep.nl ctc-scholierenonderzoek van aalst, rietveld, roorda risicogedrag, beschermende factoren
200502 knaw nemo e.a. wetenschap & techniek in be expertgroep w&t visie & invoeringsstrategie
200412 ocw.nl brede evaluatie WSNS, LGF, OAB commissie bopo speciaal onderwijs,achterstandsbeleid. lgf
200411 weekvanjongnl.nl/ operatie jong ocw, vws, szw, just gemeenten beroepsonderwijs, volwassenen educatie
200406 rotterdam.nl/veilig handleiding jeugdgroepen bureau veilig/jeugd methodiek, stappenplan, uitvoering
200403 rotterdam.nl aansprekend jeugdbeleid onderwijs, sozawe jeugdmonitor, speerpunten jeugdbeleid
200402 aarde.org/ duurzame regionale economie louis de jel cancun, tafelconferentie
200401 nscr.nl de stad en sociale onveiligheid bruinsma@nscr.nl e.a. sociale onveiligheid, feiten, oorzaken
200311 isoc.nl manifest voor de autodidact leenaarts, perquin, de haan navigeren op de info oceaan
200306 rivm.nl zorg in steden verkleij & verhey volksgezondheid, toekomstverkenning
200305 trimbos.nl hulpverlening zwerfjongeren j.wolf e.a. profiel, voorzieningen, aanbod
200303 stt.nl meer kansen voor kinderen en jongeren remke bras-klapwijk toekomst & techniek voor be & vo
200301 forum.nl matrix interculturalisatie hans bellaart begrippen activiteiten effecten
200212 cos.rotterdam.nl jongeren & vrije tijd de vries & bik tijdbesteding, cultuur, vrijwilligerswerk
200208 minbzk.nl ict-kanskaart jeugd pauline poland e.a. schoolverzuim, virtuele ondersteuning
200202 buurtbemiddeling.org buurtbemiddeling rotterdam sonor buurtmonitor, kwaliteitsprotocol, ijkpunten
200106 rivm.nl gezondheid in de grote steden RIVM-270555003 achterstandwijken volksgezondheid

buurtbeleving & omgevingsverantwoordelijkheid

groeibriljantjes voor buurtbeleid

id-recht voor globale cohesie

aanvraag da-rom knippen & kneden

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:31