Kerngroep Meineszbuurt 
"het belhuis" meineszlaan 100
1 juli 2008 / 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening & vaststelling agenda
  2. Kennismaking Wijkpolitie
  3. Verslag vergadering d.d. 28 mei 2008
  4. Mededelingen
  5. Regiegroep Actieplan Meineszplein
  6. Buurtkrant & Website
  7. 15-jarig bestaan Bewonersvereniging
  8. Rondvraag & sluiting

 
 

Verslag voor betrokkenen via Microsoft Office Live
Meld je aan via onderstaande "nocbox".


 

kerngroep 10

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers