Kerngroep Meineszbuurt 
"het belhuis" meineszlaan 100
9 september 2008 / 20.00 uur

 

  1. Opening & vaststelling agenda
  2. Verslag bijeenkomst 1 juli 2008
  3. Mededelingen
  4. Website / buurtcommunicatie
  5. Buddyproject
  6. 15-jarig bestaan bewonersplatform
  7. regiegroep Meineszlaan
  8. Rondvraag & sluiting

 

Verslag voor betrokkenen via Microsoft Office Live
 

 

Actie- & Agenda-punten

Onderwerp Aandachtspunten Primus
Opzoomeren Draaiboek 2009, mail-lijst deelnemers Pieter
Regiegroep Meineszbuurt Regie-groep aansturen,
contact wijkregisseur
Wouter
Groene Duim Meineszplein Bewonersgroep onderhoud bomen/planten Wouter
Groene Duim Milderplein Bewaken & co÷rdineren werkzaamheden Rien/Alfred
15 jaar bestaan Ontwerpplan straatfeest Alfred
     
     
vergaderplan Onderwerpen Locatie
2008-09-09 Website, 15-jarig bestaan, Regiegroep Verslag
2008-10-07 Lustrum, Website, Nieuwjaarsmeeting Belhuis
2008-11-04    
2008-12-02    

 
 

 

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers