Lydia over

Het Meineszplein
toekomstvisie & prioriteitenMEINESZPLEIN / MEINESZBUURT
Meineszplein verlengstuk van Mathenesserplein:
Revitalisering van de buurt, fysiek & economisch


FYSIEK

Buitenruimte Pleinverfraaiing

Woningen

Zie verslag vergadering 2007-07-27 met Carlos:

Een inventarisatie maken om hoeveel winkelpanden het eigenlijk gaat in dit gebied.
De mogelijkheid bekijken van financiŽle participatie van de deelgemeente betreffende de verbouwing van deze panden.

In overleg gaan:
De politiek met de eigenaren en entameren om met hen zaken te doen.
Als eigenaren niet willen heb je geen middelen om er iets aan te doen.
Garantie geven op hun inkomsten is van belang b.v. verhuur woningen/ ateliers en kantoorruimten.
Voor de detailhandel is dit gebied ten dode opgeschreven, maar blijkbaar zijn er nog steeds mensen die daar kunnen overleven.)
Als er een bestemming op staat kun je het er niet meer afhalen. Als je dat wilt moet je planschade betalen.

ECONOMISCH

Begeleiding van het Meineszproject door een project/gebiedsmanager, operend vanuit een representatief pand op het plein.
Samenwerking met het COID, voor stageplekken werk etc.

 

EEN TOEKOMST VOOR DE BURG. MEINESZBUURT

Drugs moet de Meineszbuurt uit! Een nog hardere aanpak!
waarom:
De Meineszbuurt kent al lang een harde kern van drughandelaars die hier al ook lang wonen, en criminaliteit die gerelateerd is aan een internationale drugshandel.
Opererend uit de vele winkelpandjes die we hebben.
Deze criminaliteit komt voor de rekening van heel veel jeugd uit onze buurten. Kinderen van bovengenoemde drugshandelaren ofwel familie van.
Al 25 jaar is hier het grote voorbeeld dat de handel in drugs loont.

Maar wat ga je wel als voorbeeld bieden?


De Meineszbuurt is tussen wal en schip gevallen.
Van Nelle Fabriek valt er net buiten, en voor het Lloykwartier met multimedia en een eigen theater en Historisch Delfshaven moet je toch de Schie over!
Wij hebben geen creatieve broedplaatsen, geen theater, geen bioscoop, geen groot daktuin, geen gezellige winkeltjes of restaurants.

Waar ik naar toe wil:

MEINESZBUURT HEEFT CREATIVE INDUSTRIES

Misschien een een kunstplein of ambachtsplein of een werelds delicatessenplein?
Creativiteit is niet langer het domein van creatieven, maar een zaak van bestuurders, beleidsmakers en economen.

En daarom:

DE MEINESZBUURT MOET OP DE AGENDA VAN DE POLITIEK

De Meineszbuurt Status Prioriteitsgebied/ Integrale aanpak

FYSIEK

Herziening bestemmingsplannen particulier bezit (gemengde bebouwing).

In overleg gaan: De politiek met de eigenaren en entameren om met hen zaken te doen.


SOCIAAL


ECONOMISCH

 

Uit:   Pleinvisie, toekomst & prioriteiten
Van: Lydia (Kerngroep Meineszbuurt)

 

speerpunten voor beleid