speerpunten voor buurtbeleid

tekst/formulering uit kerngroep-02
aandachtspunten uit  kerndata
voorstel bl50-56 voor bespreking kerngroep-03

 

 

organisatie buurtbeleid
kerngroep, tweede ronde.

organisatie buurtbeleid ronde 2