Inventarisatie projecten Meineszbuurt
Project contactpersoon:   Evalien

 

De  Monitorgroep

De monitorgroep bestaat uit enorm gemotiveerde bewoners die zich al jarenlang inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk.

De functie van onze groep is het signaleren van misstanden op het gebied van veiligheid, heel- en schoon in de wijken Middelland en Het Nieuwe Westen.

Enkele keren per jaar ( 8 keer) hebben we een vergadering o.l.v. Marja Rook van de deelgemeente Delfshaven, zij is veiligheidsco÷rdinator over het gebied Nieuwe Westen / Middelland.
Je merkt op deze vergaderingen dat je alleen de problemen kent in je naaste omgeving, hier wordt pas duidelijk hoe de situatie is in de gehele wijk.

Wij brengen de problemen in kaart en kunnen hierbij beter overzien wat per situatie de beste aanpak is.

Een andere manier om overlastplekken in beeld te brengen is het schouwen.
Ook dit doen we 6 tot 8 keer per jaar.
Het schouwen houdt in dat we de wijk ingaan met de wijkagent en Marja Rook.
Op deze route registreren we o.a. aanwezigheid van hangjeugd, drugsoverlast, graffiti, vuil, onveilige verkeerssituaties en de bestrating en verlichting.

Tijdens onze overleggen vertelt Marja Rook wat de Roteb en politie aan de problemen doet.
Door deze politie-inzet merk je dat je als bewoner serieus genomen wordt.

Ik denk dat er altijd wel wat overlast zal blijven, maar ik denk dat er altijd een groep mensen moet zijn, zoals wij, die aangeeft wat wel/niet acceptabel is.

Ik hoop dat ik je hierbij goed ge´nformeerd heb.
Voor meer informatie over hetgeen er allemaal in de wijk is kun je terecht bij

Bewonersorganisatie Het Nieuwe Westen.
Pupillenstraat 56
Rotterdam   Tel.: 010-4780201

projecten meineszbuurt