Meineszbuurt bewoners  perspectief
overzicht plannen/projecten, laan-gerelateerd


Ons dossier
  Meineszbuurt,
een paar jaar notulen/email en huis-aan-huis-info
van de bewonersvereniging,
geeft onderstaand beeld:

data project / plan actie-momentopname
20070627 buurtouders verslag aan bewonersgroep door jane:
buurtschouw 2/week met buurtvaders.
ondankbaar werk, weinig waardering.
20070627 monitorgroep bewoners die zich beleidsmatig inzetten voor veiligheid in de wijk en een schone buurt.
20060906 wijkwebsite voorstel van denktankje met de webmaster van meinesz.info is nog niet besproken.
ligt momenteel stil.
20061218

20070627

hogeschool
rotterdam
diverse studie-opdrachten & leerprojecten, agogisch/maatschappelijk. met Verwey-Jonker
stagnatie in projecten-participatie
20070627 buurt bestuurt overlastgevende crimi-jongeren in kaart. 360 taakuren politie hebben effect gehad. plein is hotspot.
met stadsmarinier & veiligheidco÷rdinatrice.
project lijkt afgerond.
20070616 opzoomeren jaarlijks succesproject van marianne, evalien en ineke. wordt door hen voortgezet.
20070627 veiligheidspanel werkt op wijkniveau met monitorgroep
20061218 klankbordgroep
bewoners co÷rdinatiepunt voor:
 • veiligheid
 • schoon
 • economie
 • toekomst
20070725 gemeentecontact ingebracht door ineke, netwerk in beeld brengen en taken/functie-overdracht
20070725 zandbakkenplan geen gegevens
20070725 opvangpanden hoge concentratie van opvangpanden in de wijk.
actie evenredige spreiding in voorbereiding.
20070904 groene duimen groen rond / op de rotonde.
aanvraag wordt gesteund voor meineszplein met drie varianten.
AM-plein van koud naar warm
20070904  buurtlogboek evenementen/onveiligheid wordt bijgehouden in eigen bestand voor bewonersgroep. 
20070904 kerngroep
speerpunten
in uitwerking
 
 • info & communicatie
 • inrichting openbare ruimten
 • kwaliteit van de buurt
 • opgroeien in de buurt
 • veiligheid
 • globale wijkcohesie
 • gezelligheid
 • organisatie buurtbewoners

Voor alle projecten is een nadere beschrijving nodig om over & weer duidelijkheid te creŰren met een aantrekkelijk perspectief. (Ronde 4)

 

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers

 

overzicht kerndata