Aan het Dagelijks Bestuur van Deelgemeente Delfshaven

Wij, bewoners van de Burgemeester Meineszlaan & aanliggende woonerven,
wijzen de Deelgemeente er op, dat de werkzaamheden aan de Beukelsdijk en
de Rotonde Blijdorp inmiddels tot tevredenheid zijn afgerond.
Tijdens de werkzaamheden is onze rustieke Laan tijdelijk ontheven van zijn door
uw Raad vastgestelde functie:

"verblijfsgebied met een 30 km-zone."

Veel automoblisten hebben de Laan in die periode ervaren als een handige bypass
naar het Burg. Meineszplein en vice versa.
Ze nemen het ongemak van de verkeerdrempels, houden zich vaak niet aan
de maximum snelheid en vormen zo een gevaar in onze kinderrijke buurt.

Graag willen we effectievere maatregelen om onze verkeersluwe & kindvriendelijke
woonomgeving te herstellen.

De initiatiefnemers: Els van Ree, Wendy Warnar, Ronald Liem, Ronald Theunissen,
Marco Broeders, Kurt Verberne, Rob Duyser, Ruud Boel, Jan van Hensbergen.

de melle petitie: aanbiedingsbrief

nl3022/verkeer/handtekeningen.htm