rechtspersoon

stichting of vereniging

 

Binnen de burengroepen is gesproken over
de beleving van de buurt en wensen voor verbetering.
Er zijn speerpunten voor beleid verzameld.

We kunnen alles nu een beetje plaatsen in
het perspectief van mogelijkheden.

Het pc-platform legt zijn idee voor over

Hebben gesprekjes met buurtclubjes, koffiehuizen
of (kinder)opvang nog wat opgeleverd ?

Het wordt nu tijd voor de vraag, of
er onder de buren nog extra tijd is.
Bijvoorbeeld voor het mee-organiseren
van de latere uitwerking.

ronde 4: beleidsplan.

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid