plan voor buurtbeleving

brochure voor buurtbeleid

 

Van de kerngroep (pc-forum) krijgen we
voorstellen voor een

Focus in de burengesprekken op het plan
in zijn totaal en kijk,
wat je op onderdelen zou kunnen bijdragen. voor:

ronde 5: plan van aanpak.

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid