plan voor buurtbeleving

brochure voor buurtbeleid

 

De reacties van de burengroepen zijn binnen.
Ook de contactpersonen van het netwerk zijn inmiddels
op de hoogte van jullie initiatief.

Je hebt nu waardevol materiaal om via bijvoorbeeld een
wervende brochure huis-aan-huis de bewoners te informeren.

Doe hierover nadere voorstellen aan
de burengroepen ter voorbereiding van:

 

ronde 5:

implementatie door buurtinventatie

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid