inventarisatie

straat-activiteiten directe omgeving

Welke initiatieven zijn er door de bewoners in jullie
straat of omgeving al in gang gezet.

Het gaat om de verbetering van

"buurtbeleving"

Dus:
projecten of activiteiten

BL50-56 als voorbeeld

 

Het pc-platform legt een lijst aan van
(overheids-)diensten & instellingen
die in of voor de buurt actief zijn

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid