netwerk

sociaal politiek educatief cultureel

 

Om de kwaliteit van de buurt in beeld te krijgen is het van belang,
zo snel mogelijk een inventarisatie aan te leggen.

Onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening, welzijnswerk.
Wat is allemaal aan het werk in de omgeving en
wie kan als contactpersoon worden aangemerkt?

Veel gemeenten geven gidsen uit en uiteraard
wordt ook veel info  huis-aan-huis
en via internet verspreid.

Denk ook aan bijzondere omstandigheden.
Een woonwijk bij een industrieterrein kan er
bijvoorbeeld baat bij hebben,
de ondernemers-vereniging
aan te spreken.

Vraag al deze instellingen,
hun bijdrage te leveren aan de buurt-monitor.

 

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid