pc-platform

profiel & verwachtingen

 

Het postcode-platform is de
kerngroep voor buurtbeleid.

Samengesteld door de
pendels van de burengroepen.

Profiel-elementen van de leden en
hun verwachtingen bevatten het materiaal
waarmee de buurtkerngroep moet werken.

Voor een objectieve verwerking
is het handig, de gegevens te anonimiseren
voorbeeld NL 3022

Voor wat ingewikkelder kwesties kan
het pc-platform "pendel-papers" ontwikkelen,
waarmee de burengroepen zich kunnen uitspreken.

Dit is genoeg voor het inzetten van

ronde 1: aandachtspunten

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid