id-elementen kerngroep

uit de bijeenkomsten: 0725, 0904
voor de ontwikkeling van zicht op
mogelijkheden voor een buurtvereniging

id datum

 notulen als basis   /   aanvullingen mogelijk

a

0725 Betrokken bij buurtouderproject. Probleem in de wijk is de diversiteit aan groepen met activiteiten die niet van de grond komen.
Verwacht van de kerngroep: de buurt omhoog helpen.
0904 Wil (op toerbeurt met partner) de komende maanden bijdrage leveren aan de kerngroep. Ze willen dat de kerngroep snel actief wordt.
Gezien hun privé situatie willen ze liever niet in het bestuur, omdat ze verwachten te weinig tijd te hebben om hier goed invulling aan te geven.
     

b

0725 Met partner in de kerngroep. Wonen tegenover opvangpand. Verwacht van kerngroep dat ze initiatieven bij elkaar brengt: samen staan we sterk.
Eigen rol: schrijven van brieven (naar overheden). Concrete activiteit op dit moment: brief over spreidingsproblematiek aan (deel)gemeente.
0904 De kerngroep moet er de komende maanden voor zorgen dat de interne organisatie op poten staat. Hier willen ze graag bijdrage aan leveren.
Vanaf januari 2008 wereldreis en kan ze niets betekenen voor de kerngroep.
     

c

0725 Samen met o.a. "j" één van de initiatiefnemers bewonersgroep 15 jaar geleden. Heeft inmiddels een enorm netwerk. Wil wel in de kerngroep, maar niet de kar trekken.
0904 Wil graag meedenken hoe de interne organisatie het best kan functioneren en wil haar kennis delen totdat de kerngroep draait. Ze wil geen plaats in het dagelijks bestuur van de groep, maar wil hel graag kleine projectjes als het opzoomeren blijven doen
     

d

0725 Signaleert problemen in de wijk, goed om aan te sluiten bij bestaande bewonersgroep. Heeft juridische achtergrond en kan vanuit die invalshoek iets betekenen. Specifiek: organisatie meer vorm geven zodat je ook een heldere spreekbuis kunt zijn.
0904

afwezig

     

e

0725 Actief geweest in buurtoudergroep. Wil graag dat de energie in de buurt beter benut wordt. Verwachting kerngroep: ons organiseren, maar er moet wel energie terugkomen.
0904

afwezig

     

f

0725 Lid woonwerkgroep, Woont vanaf 1992 in de Meineszlaan. Zoekt op basis van historisch buurtbeleid & knelpunten in de voorzieningen naar mogelijkheid voor verversing van globale beleidsconcepten in de werkvelden welzijn, onderwijs en wijkeconomie.
0904 Wil graag mee blijven denken over het welzijn van de buurt en met name het ouderenbeleid. Wil heel graag ondersteuning bieden in kleine klussen als het rondbrengen van post. heeft een website met informatie over het postcode gebied 3022.
     

g

0725 Wil graag energie in de buurt steken. Vindt dat de bestaande bewonersgroep uitgebreid moet worden met nieuw bloed. Naast aandacht voor problemen ook aandacht voor leuke evenementen in de buurt.
0904 Als we serieus een verschil willen maken moet er een soort (dagelijks) bestuur gevormd worden. Daarbij vind ik het eerder belangrijk dat het op basis van enthousiasme/geestdrift gebeurt dan heel formeel. Ik sta niet te springen om een rol in het bestuur maar wijs het ook niet per definitie af.
     

h

0725 Woont tegenover opvangpand en wordt geconfronteerd met de problemen die daaruit voortkomen. Verwacht van kerngroep dat ze zaken kort en bondig bij elkaar houdt en directe contacten naar andere instanties onderhoudt. Kerngroep kan ook leuke buurtactiviteiten (helpen) organiseren.
0904

afwezig

     

i

0725 Zit al poosje in de buurtgroep. Ziet veel mogelijkheden in de buurt maar het moet door een slagvaardige groep gedragen/gecoördineerd worden. Verwachting kerngroep: slagvaardig maar ook formeel (vorming bestuur?, betaalde kracht?)
0904 Wil graag in een werkgroep meewerken aan verbetering van de buurt. Voorbeeld nieuwe inrichting Meineszplein. Wil graag wel continue en professionele organisatie, maar wil zelf niet in het bestuur zitten. Verwacht grote zaken (vogelaar wijken) waar de kerngroep zijn belang in kan hebben.
     

j

0725 Net als "c" al bijna 15 jaar actief. Zit in monitorgroep. Wil graag het penningmeesterschap overdragen.
0904 als c: Wil graag meedenken hoe de interne organisatie het best kan functioneren en wil haar kennis delen totdat de kerngroep draait. Ze wil geen plaats in het dagelijks bestuur van de groep, maar wil hel graag kleine projectjes als het opzoomeren blijven doen.
     

k

0725 Interesse in Rotterdamse politiek. Buurtproblemen ondervindt hij niet zelf. Belangrijk: Mensen moeten zich kunnen identificeren met hun straat.
Verwachting kerngroep: Professionaliteit in informele sfeer, binding is heel belangrijk. En ook leuke activiteiten organiseren.
0904 Om slagkracht te krijgen moet snel aan de interne organisatie worden gebouwd. Zonder een goede sterke interne organisatie kunnen andere doelstellingen moeilijk worden gerealiseerd.
Wil best in het bestuur, maar wil hier niet meer dan eens in de maand een avond mee vergaderen en kleine activiteiten naast hebben.
     

l

0725 Verwacht van kerngroep: het organiseren van efficiënter overleg met andere instanties. Heeft het idee dat er in de buurt meer mensen wonen die er iets goeds van willen maken. : zie "a"
0904 a: Willen (op toerbeurt) de komende maanden bijdrage leveren aan de kerngroep. Ze willen dat de kerngroep snel actief wordt. Gezien hun privé situatie willen ze liever niet in het bestuur, omdat ze verwachten te weinig tijd te hebben om hier goed invulling aan te geven.
     

0725: oriëntatie/motivatie/affiniteit, persoonlijke verwachting

0904: beschikbare tijd, functie, voorwaarden

1003: speerpunten, organisatie

1106: statuten, beleidselementen

1212: beleidsbrochure & buurtinvitatie

 

Deze aanzet is tot stilstand gekomen
door een toenemende invloed van onveiligheid rond het plein.
De magnolia grandiflora lijkt de politieke dynamiek
te gaan versterken.

Vanuit onze burengroep wordt
de binnentuinbenadering ingezet
als impulsverversing.

 

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox
voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers