pendelen

methode voor gedragen beleid

 

klik hier als je geen frame ziet.

methode
Letterlijk "de weg waarlangs" je iets wilt bereiken.
Hier te lezen als:
pendelen tussen
de buurtkerngroep en de bewonersgroepen.

gedragen beleid
Beleid dat in zijn ontwikkeling & uitvoering voortdurend
wordt getoetst op relevantie & acceptatie.
Hier te lezen als:
Buurtbeleid van de bewoners,
rekening houdend met & aanvullend op
het politieke beleid en de bestaande voorzieningen.
 

pendel
Van de kerngroep waar je deel van uit maakt
naar de buren die je af & toe tegenkomt.

Op het web houd je alles bij.
Zo kan ieder in zijn of haar eigen tijd
de ontwikkelingen bijhouden en jou
in het voorbijgaan aanspreken
of uitnodigen voor een burenoverleg.

Als pendel ben je informatie-
drager, -bespreker & -verwerker.

Bij elke gang wordt jouw kwaliteit beter.

kerngroep                           burengroep

de basis de baas
de buurt als klankbord voor beleid