SociŽteit "Ante Portas"
Secetariaat Kromme Nieuwe Gracht 41 bis
Utrecht. (030-.22791)


VERSLAG
van de derde werkbespreking
gehouden op 1 nov. 1968.


Nadat in samenwerking met de heer Tesselhof de geluidsvoorziening geregeld werd, splitste de groep van achttien zich in drie groepen, om nader in te gaan op de inleiding van Dhr.W.J,M.van Haaren en de daarop aansluitende vragen voor de groepsdiscussie.
Zowel deze activiteit, als het doornemen van de verslagen van de drie groepen leidden tot een vaak zinvolle discussie, waarvan het volgende een beknopt verslag wil zijn.

Allereerst is het dan van belang, dat we duidelijk stellen, dat we t.a.v, de eerste jongerenbijeenkomst niet meer beogen dan dat de aanwezigen zich bewust worden van de veranderingen in deze wereld en daardoor over deze wereld gaan nadenken.

De taak van de groepsleid(st)er moet dan ook niet gezien worden als die van een docent.
Hij of zij moet op de eerste plaats proberen de jongeren 'los' te maken, (bv: het zich aan elkaar voor laten stellen, vragen wat zo er van vinden, etc), vervolgens is het aan de leid(st)er, het gesprek gaande te houden en het onderwerp waarover gepraat wordt af te bakenen.
Bovendien kan hij/zij nieuwe wegen voor het gesprek aangeven.

Aan het einde van het groepsgesprek wordt door een van de jongeren de belangrijkste conclusies van de discussie vastgelegd.
Dit verslag wordt dan bij de inleider ingeleverd, die dan, zal proberen de inhoud, van deze avond kort samen te vatten.
 

De vragen, die als uitgangspunt voor de discussie zullen fungeren zijn de volgende:

 1. Waarin is jouw wereld anders dan die van je ouders?
  Het is de bedoeling dat de jongeren praten over zaken, die ze zelf ervaren en waardoor ze zelf beleven dat hun wereld anders is en nog steeds verandert. De leid(st)er moet proberen aan het begrip "jouw wereld" een zo breed mogelijke inhoud te geven.
   
 2. Wat doe je in je vrije tijd?
  We denken dan vooral aan zaken als: TV, de krant, vrienden, cafť, de Steeg.
  Wat doe je met de TV en wat doet de TV met jou?
  Sta je wel in de wereld en leef je wel zelf ?
  Al deze vragen liggen in het verlengde van de tweede vraag en willen zo de eventuele richting van het gesprek aangeven.

Het laatste gedeelte van de vergadering werd besteed aan de verdere afwerking van de agenda, hetgeen in een vlot tempo gebeurde.
 


De reclame

De aankleding van de zaal
Een ieder is maandagavond 11 november om 8 uur, welkom in de zaal van hotel van der Geest om daar te praten over en te werken aan de aanpassing van het decorum van de zaal.
Hetzelfde geldt voor de dinsdagavond en de donderdagavond.
Allerhande hulp wordt door ons op prijs gesteld.
Wanneer u in het bezit bent van materiaal, waarvan u denkt dat dit bij de versiering van de zaal mogelijk gebruikt zou kunnen worden, dan kunt u dit afleveren bij Hotel van der Geest, Zeestraat 7a, waar al het materiaal verzameld zal worden.

voorzitterschap:
De kwaliteiten van Jan van Hensbergen om tijdens de eerste jongerenbijeenkomst als voorzitter te fungeren worden algemeen aanvaard en er bestonden dan ook geen bezwaren om hem 'de hamerí te laten hanteren.

De bespreking was nu al drie uur bezig, zodat het begrijpelijk was, dat er van de rondvraag weinig gebruik word gemaakt.

Tot ziens: zaterdagavond 9 nov. 8 uur in de St.Jozefjongensschool;
maandag-, dinsdag- en donderdagavond, Hotel van der Geest, 8 uur;
vrijdagavond 15 november om 7.00 uur in Hotel van der Geest.

En tenslotte aan u allen wederom een vriendelijke groet,
namens het bestuur van sociŽteit "Ante Portas",

peter prins, secretaris, Kromme Nieuwe Gracht 41 bis, Utrecht (030-22791)

 

Wat is Inclusief Denken? Afspreken met inleiders.