sociŽteit "Ante Portas"
secr: Kromme Nieuwe Gracht 41 bis
Utrecht (030-22791)

VERSLAG van de vijfde werkbespreking

Leven nu,.... en morgen?


gehouden op 6 december 1968 .


De inleider van de tweede jongerenbijeenkomst zal zijn, de heer Jos Vrijburg uit Amsterdam.
Zowel de Inleider als de werkgroep willen nu reeds duidelijk stellen dat kerkelijke kwesties deze avond niet ter zake zullen zijn.
Deze stelling zullen we tijdens de tweede jongerenbijeenkomst consequent doorvoeren.

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit;

Inleiding;
door de heer Vrijburg, niet langer dan een half uur.
Aan het eind van zijn betoog zouden we graag zien dat de heer Vrijburg een vraag meegeeft voor de groepsdiscussie.

Groepsdiscussie:
deze volgt direct op de inleiding en zal dus om ongeveer tien voor negen beginnen.
De mogelijkheid tot het drinken van een kopje koffie tijdens dit gesprek wordt graag gegeven. De resultaten van dit groepsgesprek monden dan uit in het volgende programmapunt:

Algehele discussie:
deze zal om half tien moeten beginnen.
Zij is bedoeld als een gesprek tussen de jongeren en de inleider van deze avond. Het leiden van dit gesprek is een taak, die Herman ten Berge op zich genomen heeft.
Deze discussie zal om ongeveer half elf afgesloten worden, wanneer van de inleider verwacht wordt om in kort bestek te komen tot een samenvatting van deze avond.

De heer Batteram, aan wie we al veel dank verschuldigd zijn, is, wegens zeer drukke werkzaamheden genoodzaakt zich voor twee maanden terug te trekken uit de werkgroep.
"De heer Tesselhof zal voor de geluidsinstallatie zorgen.."
dit bericht was voor ons bijzonder prettig.

Wanneer het enigszins de moeite waard is dan zullen verslagen van de jongerenbijeenkomst ter kennisgeving opgestuurd worden naar een aantal ministeries (buitenlandse zaken, ontwikkelingshulp, defensie en maatschappelijk werk)
De datum van de derde jongerenbijeenkomst is veranderd en wordt nu 24 januari 1969.
Zowel principiŽle, als praktische bezwaren noodzaakten ons, eventuele plannen voor Kerstmis te laten varen .. .
Wel zal er in de Kerstnacht "een licht opgestoken worden" bij een kerstdienst in een veilinghal te Honselersdijk.
Voor eventuele belangstellenden zijn er nog plaatsen vrij. (24 december, 23 uur).

Tenslotte een vriendelijke groet en een ďtot ziensĒ vrijdag a.s. in Hotel v.d.Geest, Zeestraat 7a.


w.g.: peterprins.
 

Het Blauwe Boekje
vademecum voor wereldwerk thuis