SOCIËTEIT"ANTE   PORTAS"

Ante Portas,   vereniging  van  katholieke  onderwijsgevenden.

eerste aanzet tot een verzoek aan de paus

Aan Zijne Heiligheid Paulus V,
Paus van de Rooms-katholieke Kerk,
Vaticaanstad te Rome.

Met veel belangstelling nemen wij telkens weer kennis van uw uitspraken, speciaal uitspraken betreffende oorlog en vrede.
Een zeer opvallende en krachtige, ons verblijdende uitspraak vinden we in de constitutie XIII, “Kerk & Wereld”, waarin de Kerk stelt, dat elke oorlogshandeling “met kracht en zonder aarzelen veroordeeld dient te worden.”

Wij veronderstellen. Dat de uitspraken van Uwe Heiligheid bedoeld zijn als de verwoording van wat leeft in de Kerk. Juist Uwe Heiligheid zal bedoeld zijn als degene die deze veroordeling uitspreekt, de veroordeling van elke oorlogshandeling, de veroordeling die leeft in de harten van de gelovigen der Kerk.
De gelovigen van onze Kerk proberen in hun gedrag deze veroordeling, door ons zelf gewild, uit te dragen door de vrede waar te maken.
Juist een scherp verwerpen van oorlogshandelingen kan de mensheid staven in dit streven.

Echter, wij menen te moeten constateren, geen enkele concrete afkeuring van concrete oorlogshandelingen uit de mond van Uwe Heiligheid te hebben vernomen.

- Steeds diplomatiek geschipper
- Gebrek aan concrete voorbeelden

- Slot:
- ňf vragen om scherpe veroordeling, telkens weer
- vaststelling van eigen kleinheid die mogelijk een juiste beoordeling v.d. situatie in de weg staat
- dus vragen om verheldering
- volledig stoppen met bemoeienis op gebied van politiek; kerk dient slechts ’t geluk der mensheid.

Noordwijkerhout, ..-..-1968,
Namens Sociëteit Ante Portas,
Jan M.C. Clemens.
 

9 februari 1969 Aan de Bisschop van Haarlem