SCRIPTIE OVER HET VAK GESCHIEDENIS 

bijlage 1: vraag 1
bijlage 2: vraag 3

vraag 1: Vind je geschiedenis een fijn vak ?    ja /  tamelijk  / nee :    waarom?

leerling j/t/n

antwoord / reactie                             klas 6a      meester prins

1 j  om te weten hoe we aan ons vorstendom kwamen
2 j  om te weten wat er allemaal gebeurd is
3 n  het is allemaal zo simpel
4 j  het is interessant. mooie verhalen
5 j  spannend
6 j  interessant van duuzende jaren v. Chr. tot nu toe
7 j  je leert er nog iets van
8 j  maar het gaat zo moeilijk in mijn hoofd
9 j  spannend, boeiend en je behoort het te weten
10 j  je kunt zien hoe de beschaving ontstaan is
11 j  dan weet je iets af van vroeger
12 j  je weet wat er zoal met het vroegere vaderland gebeurd is
13 t soms is het wel eens spannend
14 j je weet dan waarom wij een konikrijk hebben
     
leerling j/t/n

antwoord / reactie                             klas 5a      meester prins

1 j  spannend, het is een eer er iets van te weten
2 j  je weet dan wat er gebeurde voordat je leefde
3 t  je weet dan iets van vroeger
4 t  het is wel ens leuk
5 t  verhalen wel mooi, jaartallen niet zo
6 j  hoe alles er vroeger uitzag en hoe de mensen leefden
7 n  ik heb er niets aan
8 j  je behoort het te weten
9 j  omdat het zulke mooie en spannende verhalen zijn
10 t  alleen namen en jaartallen zijn zo moeilijk
11 j  je leert de geschiedenis van je land, je volk etc.
12 t  het is allemaal verleden tijd
13 t  het is nogal wat
14 t  een hekel aan vragen
15 j  moeilijk maar mooi
16 j  je leert mooie dingen van ons eigen land
     
leerling j/t/n

antwoord / reactie                             klas 6b     meester negenborn

1 j  omdat ik dan weet hoe de mensen vroeger leefden
2 t  je weet dan iets van vroeger
3 j  leuk, boeiend en interessant
4 j  omdat ik het zo mooi vind
5 t  soms spannend,  soms saai
6 j je komt dan wat te weten van vroeger
7 j je komt dan wat te weten over de mensen van vroeger
8 -  -
9 j  dan weet je hoe de mensen vroeger leefden
10 t  wel aardig
11 n  -
12 n  niet zo interessant
13 j  wil graag alles weten uit oude tijden
14 t  je krijgt elk jaar weer hetzelfde
15 n  het zit me eenmaal niet lekker
16 j  je leert er veel van
17 j  hoe de mensen vroeger leefsen en oorlog voerden
18 t  zo onderhand kan het wel eens spannend zijn
19 j  je komt zo iets te weten van de oudheid
20 j  een mooi vak, het is zo interessant
21 j  want dan kun je ook meepraten
22 n  het boeit me niet
23 j  je leert wat over vroegere tijden
24 j  spannend en intrezant van je voorvaderen
25 j  -
26 j  het is interessant de voortplanting van je vaderland
27 n  niet interessant
28 j  je leert de geschiedenis van je land en belangrijke personen
     
leerling j/t/n

antwoord / reactie                             klas 5b     meester keyzer

1 t  liever geen leerlessen
2 j  je hoeft dan alleen maar te luisteren
3 n  te veel te leren
4 n  omdat je vragen moet beantwoorden
5 j  er staan ook wel eens mooie verhalen in
6 j  om te leren van vroeger
7 j  interessant
8 j  mooie verhalen van ridders en oorlogen
9 n  saai je krijgt altijd hetzelfde te horen
10 n  je moet de hele tijd de leerles opzeggen
11 n  nooit echte spannende verhalen
12 n  je hebt er niets aan om het te weten
13 n  je moet te veel leren
14 j  je leert wat je nog niet weet, interessant
15 j  spannend en je hoeft dit jaar de leerles niet te leren
16 n  veel te moeilijk
17 n  al die jaartallen enzo
18 j  wel leuk
19 j  spannend van al die tijden
20 n  je vergeet het toch weer gauw
21 n  saai, niet interessant
22 n  het is onnodig om dat van vroeger te leren
23 n  vind het moeilijk
24 t  wel leuk, soms niet
25 j  het is interessant
26 j  mooi en interessant
27 n  niks aan en te moeilijk
28 t  soms wel, soms niet omdat bv de Noormannen in ons land komen
29 n  vind het stom, rare gechiedenissen
30 n  niet lekker, je zit je eigen te vervelen
31 j  omdat het oude tijd is
32 n  niet leuk die leerlessen
33 n  niet lekker
34 n  niet mooi, saai omdat het zo erg saai is
35 j  omdat het spannend is

 

bijlage 2: vraag 3

"wat vind je van je geschiedenisboek"