The Dawn of Everything: A New History of Mankind
© 2021 David Graeber & David Wengrow

Het Begin van Alles
© 2022 Nederlandse vertaling Kappel & Gravendaal

Inhoudsopgave
De hoofdstukken hebben intrigerende titels met subtitels.
De inhoudsopgave mist echter een overzicht van de teksten die als toelichting of verantwoording de paragrafen markeren. Omdat ze een geweldige geheugensteun zijn voor het vatten van de inhoud, hebben we ze via ons web toegankelijk gemaakt.
Via de subtitels link
ga je er direct naar toe.
Maar laat eerst de 12 hoofdstukken nog eens tot je doordringen, voordat je op de paragrafen inzoomt. Wie dit boek gelezen heeft, weet waar het over gaat, wie het nog niet kent, voelt zich hopelijk uitgedaagd het snel ter hand te nemen.

De 12 hoofdstukken:

 1. Afscheid van de kinderjaren van de mensheid
  Of: waarom dit geen boek is over de oorsprong van ongelijkheid
   
 2. Goddeloze vrijheid
  De inheemse kritiek en de mythe van de vooruitgang
   
 3. Het ontdooien van de ijstijd
  In en uit de boeien: de veelvormige mogelijkheden van de menselijke politiek
   
 4. Vrije mensen, de oorsprong van culturen en de opkomst van privébezit
  (niet noodzakelijkerwijs in die volgorde)
   
 5. Vele jaartijden geleden
  Waarom Canadese jagers-verzamelaars slaven hielden en hun Californische buren niet; of: het probleem met 'productiewijzen'
   
 6. Adonistuintjes
  De revolutie die nooit plaatsvond: hoe neolithische volken landbouw vermeden
   
 7. De ecologie van de vrijheid
  Hoe de landbouw zich ooit met vallen en opstaan een weg door de wereld blufte
   
 8. Denkbeeldige steden
  De eerste stadsbewoners van Eurazië - in Mesopotamië, de Indusvallei, Oekraïne en China - en hoe steden werden gebouwd zonder koningen
   
 9. Uit het zicht verdwenen
  De inheemse oorsprong van sociale huisvesting en democratie in Amerika 
   
 10. Waarom de staat geen oorsprong heeft
  Het bescheiden begin van soevereiniteit, bureaucratie en politiek
   
 11. De cirkel rond
  Over de historische grondslagen van de inheemse kritiek
   
 12. Conclusie
  Het begin van alles

Het Begin van Alles
Luchthartige beschouwingen

laat iets van je horen

 

app2022
position paper
manhattan project