pagina in ontwikkeling

Ben je bijzondere opmerkingen tegengekomen in Het Begin van Alles of over de schrijvers Graeber & Wengrow?
mail ze door en geef paginanummer met een korte toelichting. Wij plaatsen jouw quote dan in dit overzicht

van
Quotes to Remember

blz

 quotes met* bevatten een toelichting bij 'mouse over'* / ze kunnen ook links bevatten naar sites, zoals bijvoorbeeld 'het begin van alles'
   
   
   
   
90
Het lijdt geen twijfel, dat er iets vreselijk is misgegaan.
Een zeer klein percentage van de wereldbevolking bepaalt het lot van bijna alle wereldbewoners en de gevolgen daarvan worden steeds rampzaliger.
   
131
Hoe zijn we zo vast komen te zitten? Hoe zijn we in ťťn enkele modus terecht gekomen?
Hoe zijn we het politieke bewustzijn kwijt geraakt dat ooit zo kenmerkend was voor onze soort?
Hoe zijn we verhevenheid en ondergeschiktheid gaan beschouwen als onontkoombare elementen.., in plaats van tijdelijke hulpmiddelen, of zelfs als niet meer dan de pracht en praal van een soort seizoenstheater?.....
Als we ooit zijn begonnen met spelletjes spelen, op welk moment zijn we dan vergeten, dat het maar spel was?
   
272
Natuurlijk is het onjuist om er van uit te gaan, dat planten zaaien...betekent dat je per definitie verplicht bent om oneerlijke maatschappelijke structuren te accepteren, alleen maar om een 'tragedie van de meent'* te vermijden. .....
Gemeenschappelijk eigendomsrecht, 'open veld'-principes,...zijn niet bepaald uitzonderlijk en werden vaak eeuwenlang toegepast op dezelfde locaties.
   
   
329
Over Dubsig/Corvee
: Iedereen had corvee. Zelfs de machtigste... heersers van latere perioden moesten een mand met klei naar het bouwterrein van een belangrijke tempel sjouwen.
   
332
Participatiebestuur in oud-Mesopotamische steden werd op diverse niveaus georganiseerd, van wijkraden.. tot grotere stadsdistricten en tenslotte tot de stad als geheel.
   
470
Zoals we steeds weer hebben laten zien, werden overal ter wereld door kleine gemeenschappen beschavingen gevormd in de ware zin van uitgebreide morele gemeenschappen. Zonder permanente koningen, bureaucraten of staande legers koesterden ze de groei van wiskundige en kalendarische kennis....

Als je er even over nadenkt, zie je dat vrouwen, hun werk, hun belangen en innovaties tot de kern behoren van dit nauwkeuriger begrip van de beschaving.

Wat tot nu toe doorging voor 'de beschaving' is in feite misschien niet meer dan een alleen voor mannen geldende toe-eigening van een of ander vroeger kennissysteem waarin vrouwen de spil waren.

   
484
Hoe onontkoombaar waren het soort overheden dat we tegenwoordig hebben, met hun specifieke combinatie van territoriale soevereiniteit, intensief bestuur en competitieve politiek? Was dit werkelijk de onvermijdelijke culminatie van de menselijke geschiedenis?
487
De reden waarom deze denkwijzen blijven bestaan..... is juist dat we het zo moeilijk vinden..... om de geschiedenis te ordenen op een manier die niet impliceert dat de huidige structuren op de een of andere manier onvermijdelijk zijn geweest.
   
544
Wij zouden bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen waarom het mogelijk bleek voor hun voorouders om de nalatenschap van de Cahokia* met haar verwaande vorsten
545 en priesters de rug toe keren en zichzelf te reorganiseren tot vrije republieken, maar toen hun Franse gespreksgenoten daar daadwerkelijk gevolg aan probeerden te geven door zich te ontdoen van hun oude hiŽrarchieŽn, het gevolg rampzalig was.
545
"... basisvormen van maatschappelijke vrijheid:
  1. De vrijheid om uit je omgeving te vertrekken of je opnieuw te vestigen;
  2. de vrijheid om bevelen die door anderen worden uitgevaardigd te negeren of niet op te volgen;
  3. de vrijheid om volledig nieuwe maatschappelijke werkelijkheden te creŽren, of je tussen verschillende maatschappelijke werkelijkheden te bewegen."
546
De meesten die op grote schaal geschiedenis schrijven lijken te hebben besloten, dat we als soort helemaal vastzitten en dat er echt geen ontsnappen is aan de institutionele kooien die we voor onszelf hebben gemaakt....

..hoe is het gebeurd?

Een belangrijke factor lijkt de geleidelijke onderverdeling van samenlevingen in wat soms 'cultuurgebieden' wordt genoemd... Identiteit werd een waarde op zich en zette een proces van culturele schismogenese* in beweging.

   
559
Ooit werd er van uitgegaan, dat de opkomst van het stadsleven een soort historisch draaihek markeerde, waarbij ieder die er doorging voor altijd zijn of haar basisvrijheden moest opgeven en zich moest onderwerpen aan gezichtsloze bestuurders, ..., eenvoudig om chaos te vermijden...

Het ontbreekt dat soort zienswijzen niet alleen aan een gezonde psychologie. Je kunt ze ook moeilijk verzoenen met vondstmateriaal dat laat zien hoe steden eigenlijk begonnen op veel plekken in de wereld: Als grootschalige burgerexperimenten die vaak niet de verwachte eigenschappen hadden van bestuurlijke hiŽrarchie en autoritaire heerschappij.
 

   
564
...: Als staatloze samenlevingen zichzelf inderdaad regelmatig organiseren op een zodanige manier dat chiefs geen dwingende macht hebben, hoe kwamen top-downvormen van organisatie dan eigenlijk de wereld in?
Lowie en Clastres waren tot dezelfde conclusie gekomen: Ze waren het gevolg van religieuze openbaring.
Steiner kwam met een alternatieve route. Misschien, opperde hij, begon het allemaal met liefdadigheid.
   
569
Wat hebben we aan al die nieuwe kennis als we onze opvatting over wie we zijn en wat we wellicht nog kunnen worden niet opnieuw vorm geven?
Anders gezegd: Als we niet de betekenis herontdekken van onze derde vrijheid*, de vrijheid om nieuwe en verschillende vormen van maatschappelijke werkelijkheid te creŽren?

Graeber & Wengrow

Luchthartige beschouwingen