g-mode

globaal identificatie systeem combineert 
veiligheid & vertrouwen. 
vervangt paspoorten, creditcards en andere id-systemen
door een simpele toepassing van 
systeem-integriteit & sociale zekerheid

 

gaingate-gegarandeerd id-systeem

maakt rompslomp van id-systemen in een keer overbodig, door id-recht te koppelen aan inburgeren.

het systeem is een gaingate-waarborg 
voor de drager, die zichzelf werelwijd kan identificeren binnen een "ub", een universele beep;
voor de ontvangende instantie (winkel, bank, vereniging, school, grensovergang, werk, clint) en eventuele tertia (tertium datur / able to gain), 
die zichzelf veel overbodige administratie besparen.

 

gismode

global id system 

global identity: we are all lapsarians, tagged by iT.

 

based on the gaingate ioi-modem
and an "ub", an universal beep