TRYBE
MANHATTAN

 
de trybe
idogene basis voor renergetisch handelen

In een samenleving, waarin culturen naar elkaar buigen 
of verstrengeld raken, 
is een sluitsteen nodig voor de koepel van het verleden. 

Alleen daarop kan een solide en perspectiefvolle 
samenleving zich doorontwikkelen, 
zonder dat globale optimalisering ten koste gaat 
van de menselijke omstandigheden.
Tenminste, zolang onbegrepen intra- & interculturele conflicten
 een harmonische samenleving in de weg staan.
 

Net zo is een sluitsteen nodig voor groepen met een gemengd verleden, 
zeker als die niet veel meer bezitten dan de ambitie, 
van morgen iets te maken.


Gaingate is zo'n  
sluitsteen (met Id-waarborg)  een
Als trybe opent een groep een schoon perspectief 
voor een nieuw of vernieuwd begin.

Een trybe is een groep mensen die 
al wat hen persoonlijk rest van rasverplichtingen
oftewel van individuele verplichtingen ten aanzien van
rust, arbeid & socialisering,
  gezamenlijk inzet  
teneinde een zelfdragend vermogen te ontwikkelen 
waarop de groep in balans met zijn omgeving kan komen 
en een een zinvolle bijdrage kan leveren in de samenleving.

Een trybe leeft, woont en werkt op idogene basis. 
Het effect daarvan is, 
dat de collectieve inzet zich vergroot 
zonder dat dat ten koste gaat van de gevestigde orde, 
terwijl en forgeant een nieuw perspectief ontstaat 
voor wonen en werken, leven en streven.

 

Key Benefits______________________________________

  •  gaingate garantie (GGG)

  •  ondersteunt de g-mode

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer