gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~smc

Memo voor: overleg smc
Agenda: 7 juli 1997

MONITOREN  IN  EEN 
MULTICULTURELE   SAMENLEVING

 

De provincie Noord-Holland heeft in het Plan van Aanpak bij de Strategienota ook de steunfuncties een rol toebedacht bij het monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen en trends, zowel in het belang van het Particulier Initiatief als in dat van de overheid.

Door veranderingen in taakopvatting heeft het werk van SMC in zijn voorgeschiedenis veranderingen ondergaan. Ook de laatste reorganisatie heeft er toe bijgedragen, dat kennis van en inzicht in de vraagstukken van minderhedenbeleid versnipperd zijn geraakt.

Zelforganisaties, bij de verandering van eerste-, naar tweede-lijnswerk wat uit het zicht geraakt, dienen weer nauwer bij de steunfunctie betrokken te worden;
voorzieningen voor minderheden (al dan niet geintegreerd in een algemene voorziening) zijn onvoldoende in kaart gebracht en over de mate waarin binnen gemeenten, regio's en de provincie een draagvlak bestaat voor de MC-samenleving en de problematiek van nieuwkomers, bestaat veel onduidelijkheid.

Vanuit deze facts heeft t#m een ontwikkelings-plan voor een monitor in welzijnsland gemaakt, toegesneden op de functie die  SMC heeft in de Noordhollandse samenleving.

 

organisatie-profiel

beleidskernen              multiculturele visie

multiculturele-monitor


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 01-06-2020
 
disclaimer